LIS系統delphi源碼(OpenLIS)

獲得積分
資料庫會員登錄
搜索: [高級搜索]
下載首頁 | 資源分類 | 下載排行
您的位置: 首頁 > 源碼和軟件 > 細分領域系統源碼
 
分類導航
下載排行
最新資源
LIS系統delphi源碼(OpenLIS)
資源大。24.57 MB 資源類型:源碼
下載積分: 40
更多
-->
下載統計:總下載:0,本月下載:0,本周下載:0,今日下載:0
發表評論 錯誤報告 加入收藏夾
資源介紹
部份文件目錄 ,最新增加了數據庫


│  ├}F~MZRZOO}KS3F2GLCF(I9M.png
│  ├www.mailhills.com.txt
│  ├Connection.xml
│  ├ie4.0buf.ico
│  ├QuickLIS.~dpr
│  ├QuickLIS.cfg
│  ├QuickLIS.dof
│  ├QuickLIS.dpr
│  ├QuickLIS.exe
│  ├QuickLIS.res
│  ├QuickLIS.stat
│  ├rbDADE.rc
│  ├rbIDE.rc
│  ├rbPrint.rc
│  ├skyPublic.dcu
│  ├skyPublic.pas
│  ├Thumbs.db
│  ├uCheck.dfm
│  ├uCheck.pas
│  ├uDM.~ddp
│  ├uDM.~dfm
│  ├uDM.~pas
│  ├uDM.dcu
│  ├uDM.ddp
│  ├uDM.dfm
│  ├uDM.pas
│  ├uEquipmentList.dcu
│  ├uEquipmentList.pas
│  ├ufrmAbout.dcu
│  ├ufrmAbout.ddp
│  ├ufrmAbout.dfm
│  ├ufrmAbout.pas
│  ├ufrmactionMaintenance.dcu
│  ├ufrmactionMaintenance.ddp
│  ├ufrmactionMaintenance.dfm
│  ├ufrmactionMaintenance.pas
│  ├ufrmALLState.~ddp
│  ├ufrmALLState.~dfm
│  ├ufrmALLState.~pas
│  ├ufrmALLState.dcu
│  ├ufrmALLState.ddp
│  ├ufrmALLState.dfm
│  ├ufrmALLState.pas
│  ├ufrmAppendResult.dcu
│  ├ufrmAppendResult.ddp
│  ├ufrmAppendResult.dfm
│  ├ufrmAppendResult.pas
│  ├ufrmBasicSetting.~ddp
│  ├ufrmBasicSetting.~dfm
│  ├ufrmBasicSetting.~pas
│  ├ufrmBasicSetting.dcu
│  ├ufrmBasicSetting.ddp
│  ├ufrmBasicSetting.dfm
│  ├ufrmBasicSetting.pas
│  ├ufrmBatchInput.~ddp
│  ├ufrmBatchInput.~dfm
│  ├ufrmBatchInput.~pas
│  ├ufrmBatchInput.dcu
│  ├ufrmBatchInput.ddp
│  ├ufrmBatchInput.dfm
│  ├ufrmBatchInput.pas
│  ├ufrmChangePassword.dcu
│  ├ufrmChangePassword.ddp
│  ├ufrmChangePassword.dfm
│  ├ufrmChangePassword.pas
│  ├ufrmCheck.~ddp
│  ├ufrmCheck.~dfm
│  ├ufrmCheck.~pas
│  ├ufrmCheck.dcu
│  ├ufrmCheck.ddp

下載地址
 源碼
 數據庫
按字母檢索

下載須知:
大部份資源無需注冊即可下載
需要積分的資源要在會員中心注冊會員并用 積分體系中提示的方法賺取積分才能下載。

免責聲明:
所有資源只能用于參考學習,不能用于任何商業用途,否則后果自負!
香蕉视频老熟妇乱子伦精品视频